בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

ישיבת הנהלה מיום 17.7.17

דף הבית >> ישיבות הנהלה >> ישיבת הנהלה מיום 17.7.17
ביום שני תאריך 17/7/17 נערכה ישיבת הנהלה באירוח של "חברת ברינקס"
רחוב, שפע טל 13 תל אביב.
 
נכחו בישיבה:
חיים נוגלבלט, אורי בן יהודה, אלימלך צחי, אראל שטרן, בלס יואב, ברויטמן אבי,
גיל דהן, הרשלר פנחס, דורון כהן ,חיים כהן, מוטי כהן, מססה אמנון, מרמור חנן,
נוגלבלט חיים, עפרוני ישי, קהלני אמיתי, רוקח אריה, שאולי מאיר, אלי שטרן
 
על סדר היום:
 
  • מעמד הקב"ט - עדכון בנושא שכר בכירים.
  • פעילות אינטנסיבית וסידרת פגישות בנושא שכר ומעמדם של קב"טי מוס"ח.
  • עדכון על הדיון שנערך בוועדה הבין משרדית של ועדת הפנים, בנושא: היערכותם של הרשויות המקומיות לרעידת אדמה.
  • באסיפה הכללית, עלה לדיון הצעה להכניס שינוי בתקנון האיגוד, בסעיף המגביל את האפשרות להכניס כחבר בהנהלה שני קב"טים מאותה רשות,  ולאפשר ברשות גדולה מעל 200,000 תושבים להעמיד עד שני קב"טים, אושר פה אחד.
  • אישור ניהול  תקין לשנת 2018 .
  • כנס קב"טים שנערך השנה בעיר אילת.
  • תנאי העסקתו של "מאיר שאולי".
  • שי לקב"טים לשנה הבאה.
  • נושאים שוטפים
 
יו"ר חיים נוגלבלט:  
פותח את הישיבה  בכבוד אכסניה לחברת "ברניקס" על האירוח המכובד, על החשיבות שחברי ההנהלה יחשפו לפתרונות הטכנולוגית הביטחוניות והבטיחותיות בנושא העברות והפקדות כספים ודברי ערך, לאור מצב  הגניבות ומקרי השוד שאנחנו נחשפים מידי יום.
 
מעמד הקב"ט: היו"ר מעדכן על ההישג בנושא שכר בכירים לקב"טים שאושר ונשלח לכל הקב"טים. בהמשך להמלצות הועדה הבין משרדית, בנושא מעמד הקב"ט, ובעקבות ההסכם שהושג ואושר ע"י האוצר ומשרד הפנים, באפשרות הקיימת כיום, לשינוי מבנה השכר, במעבר לחוזה שכר בכירים מ- 45 אחוז לרשויות קטנות ועד 70 אחוז לרשויות גדולות , משכר מנכ"ל של אותה רשות.
 
לאור הביקוש של קב"טים לקבל מסמך רשמי, המאשר את ההמלצות לשינוי מבנה השכר,  בכדי שהקב"טים יציגו אותו למנגנון כוח אדם ברשויות.
נפגשתי עם מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות, מר "מוני מעתוק" על מנת למצא את הדרך לפשט את התהליכים מול מנגנון הרשות, בגלל שהם מערימים קשיים ביישום שינוי מבנה השכר.
שלחתי את המסמך שקיבלתי ממשרד האוצר האגף לשכר והסכמי עבודה" המסכם את עקרונות האישורים במעבר לחוזה שכר בכירים בדגש ותשומת לב מיוחדת לסעיף 8 במכתב, המתייחס באופן אישי לנושא שכרם של הקב"טים.
 
חיים כהן מחולון: מבקש לקבל עדכון מה קורה בנושא שכרם של קב"טי מוסדות חינוך, האם הם כלולים בהסכם?
 
היו"ר : קב"טי מוס"ח בדרג מנהלים שעומדים בתנאים המקובלים, זכאים לעדכון שכרם כשכר בכירים , בעיקר ברשויות או מועצות קטנות.
 
מעמד שכרם של קב"טי מוסדות חינוך:  לאחרונה אנו נערכים בפעילות אינטנסיבית וסידרת פגישות בנושא שכרם ומעמדם של קב"טי מוסדות חנוך.(אשר אינם בדרג מנהלים)
 
לאחרונה, נערכה פגישה חשובה מאוד עם אריה מור ויוחאי וגימה, עם קב"טים מרשויות, ת"א, חיפה, חולון. מטרת הפגישה לבחון את עמדת משרד החינוך בדרישה שלנו, שהם יממנו כספית/תקציבית את תוספות השכר לשכר הולם עבור קב"טי מוס"ח.
 
לטענתו של אריה מור, אפילו במידה ומשרד החינוך יסכים ויאשר תקציב נוסף להעלאת שכרם של קב"טים מוס"ח, הרשויות המקומיות לא יוכלו להוסיף ולהגדיל את שכרם של קב"טים מוס"ח. מכיוון שהם עובדי הרשות כמו כל העובדים הצמודים הצמודים להסכם השכר של הרשויות המקומיות מול ההסתדרות והאוצר, כך שחייבים לקבל את הסכמתם של כל הגורמים לפרוץ את הסכם השכר לטובת קבטי מוס"ח, ולהגדיר אותם כעובדים הנמצאים בכוננות מתמדת, 24 שעות ביממה.
 
ואכן נקבעה פגישה עם מנכ"ל השלטון המקומי מר שלמה דולברג, כפי שהוא גם התחייב מעל הדוכן, בכנס הקב"טים הארצי שנערך באילת.
 
בפגישה השתתפו גם הממונה על השכר בשלטון המקומי, הגב' חגית מגן.
 
במהלך הישיבה, הועלו כל הדילמות והקשיים במימוש תוספות לשכר קב"טי  המוס"ח, חייבים לקחת בחשבון שהקבט"ים הם עובדי רשות מקומית לכל דבר, ונמצאים בהסכם שכר כמו כל העובדים ברשויות המקומית, לכן לא ניתן לפרוץ את מסגרת השכר. על מנת לפרוץ את מסגרת השכר יש לקיים פגישה אסטרטגית עם נציגי האוצר, עם הממונה על השכר באוצר, שהוא המוסמך לאשר את הבקשה.
נקבעה פגישה נוספת עם כל הנוכחים המוזכרים, בתקווה שנוכל להשיג פריצת דרך.
 
חברי ההנהלה מחזקים את ידיו של היו"ר והחברים הנוספים המשתתפים בתהליך.
 
 
לבקשתם של מספר חברים מההנהלה להשתתף כחברים פעילים בפגישות הנערכות בנושא שכרם של הקב"טים?
הגיב היו"ר: שהוא מקפיד לשלוח לכל חברי ההנהלה זימונים לכל אירוע או דיון שמתקיים בנושאים הקשורים לקב"טים ברשויות להצטרף, אבל לצערי השתתפותם של חברי ההנהלה דלה ביותר, גם לישיבות ההנהלה הנוכחות של החברים לוקה בחסר...
 
היו"ר: מדווח על הדיון שהתקיים בוועדת הפנים בכנסת בנוכחותו של שר הפנים,
בהשתתפותי ביחד עם יוחאי וג'ימה - אבי נעים, ואורי בן יהודה, ומספר קב"טים נוספים,
בנושא: "מוכנות והיערכות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה".
 
המסקנות של יו"ר הועדה ח"כ דוד אמסלם, מביאים לידי ביטוי את מה שאנחנו הקב"טים אומרים ללא הרף מעל כל במה אפשרית. "אין אחראי אחד, אין כתובת, המשטרה אחראית אבל אפשר להעביר את הסמכות לצה"ל. גם ראשי העיר אחראים. ממש חד גדיא ובינתיים בין כל האחראים יקרסו בניינים".
 
יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם הוסיף ואמר: "מה שמדאיג אותי זה שאין גורם אחראי אחד, ולכן אין כתובת. אומרים לי שהמשטרה היא הגורם האחראי, אבל מצד שני אם זה גדול עליה, אז השר לביטחון פנים מצהיר שזה אסון לאומי, ואז שר הביטחון מעביר את האחריות מהמשטרה לצה"ל, שיש לו סמכות רק על אירועים מלחמתיים ואין לו סמכות בעניינים אזרחיים. מי מטפל במוכנות? בהכשרה? אומרים לי שזה עובד טוב. מתי זה עבד טוב? בתרגילים? כשמעבירים ניירות מפה לפה? יש פה 7000 מנהלים ובינתיים קורסים בניינים.
 
גם דבריו של אבי נעים, יו"ר ועדת ביטחון בשלטון המקומי, משקפים את מה שאנחנו הקב"טים צועקים מעל כל במה אפשרית : "הרשויות המקומיות רחוקות מלהיות מוכנות לתרחיש חירום. צריך לתת לנו סמכויות ומשאבים. חייבים לחזק ולתקנן את מחלקות הביטחון  ואת הקב"טים ברשויות המקומיות, שהם "לבנת היסוד"  והקב"טים הם אלה שעומדים בראש החנית וגם זמינים 24 שעות לכל אירוע חירום.
 
לסיכום: גם  דבריו של שר הפנים הרב אריה דרעי מצביעים על כך שללא הקבטים ברשויות,  המערכות יקרסו : "יש חשיבות אסטרטגית ברמה הכי בכירה לכך שרשות מקומית תהיה ערוכה לשעת חירום. היום ברור שהחזית היא בעורף. יפלו טילים בכל מקום. אם הרשות המקומית לא תתפקד תהיה קריסה טוטלית.
הערה לסדר: גם לדיון הנ"ל הוזמנו כל חברי ההנהלה, ורובם הגדול לא השתתפו כלל...
 
 
 
 
גזבר האיגוד אריה רוקח: באסיפה הכללית, עלה לדיון הצעה להכניס שינוי בתקנון האיגוד, בסעיף המגביל את האפשרות להכניס כחבר בהנהלה שני קב"טים מאותה רשות,  ולאפשר ברשות גדולה מעל 200,000 תושבים להעמיד עד שני קב"טים.
מבקש את אישור ההנהלה לאפשר את ההצעה ולהכניס את השינוי למצב שבו יוכלו להיכנס  כחברים בהנהלה 2 קב"טים מרשויות גדולות.(לא התקיימה הצבעה)
לדעת רוב החברים: קיימת אפשרות לצרף קב"ט נוסף כחבר בהנהלת האיגוד באישור ההנהלה, כחבר בלבד ללא זכות הצבעה.
 
היו"ר: העמותה מתנהלת באופן מסודר ומקצועי על פי כל הכללים, ואכן קיבלנו אישור ניהות תקין לשנת 2018 .
כנס הקב"טים הארצי נערך השנה לראשונה בעיר אילת, כל הקב"טים ללא יוצא מהכלל היו מאוד מרוצים, גם בסקר שנערך בקרב הקב"טים התוצאות היו טובים מאוד.
 
חברי ההנהלה: דורשים לעשות את כל המאמצים שגם הכנס הבא יתקיים בעיר אילת.
 
דורון כהן: מציע את עצמו, לגייס משלחת של מספר קב"טים, על מנת לקיים מפגש
 עם אריה מור, על מנת לשכנעו שיסכים לקיים גם השנה את הכנס בעיר אילת.
 
 
חברי ההנהלה שמעו את הרצאתם של מנכ"ל חברת ברינקס מר רונן בן ארי, ואנשי המקצוע של החברה. לאחר ככן יצאו לסיור מקצוע והתרשמו מהתהליכים והטכנולוגיות הגבוהות של החברה.
 
יואב בלס: מדווח על הפגישה המיוחדת עם "חיים ביבס" יו"ר השלטון המקומי בהשתתפות חיים נוגלבלט, שקיבל אותנו במשרדו, כשעל סדר היום כמובן,  "מעמד הקב"ט".
 
הצגנו בפניו את כל השתלשלות העשייה בנושא חשוב מעין זה.
ביקשנו את התערבותו האישית של חיים ביבס שיכנס לעובי הקורה ולדחוף את הנושא עד לפתרון המתאים כפי שאנחנו דורשים, כלומר: הסכם שכר חדש.
חיים ביבס שמכיר ומלווה את סוגיית מעמדם של הקבטי"ם, התחייב לפעול באופן אישי
לקדם בדחיפות את בקשתנו. לצורך כך, חיים ביבס מבקש להכין מסמך מקצועי המקיף את הנושא עם הצעות לפתרון שיהיה מקובל על כל הגורמים.
נפגשנו עם "דן בן חיים" שסיים את תפקידו כממונה על השכר בשלטון המקומי, על מנת לקבל את שרותיו המקצועיים לטובת מעמד הקבטים, בכך שילווה אותנו לכל אורך הדרך.
להלן הצעתו:
"הנדון: הצעת מחיר למתן שירותי חב' "מכלול" בע"מ לאיגוד הקב"טים הארצי.
בהמשך לפגישותינו, אני מבקש להעלות על הכתב את הצעת המחיר עבור השירותים שנתבקשו על ידכם, כפי שמסרתי בע"פ:
1.    הכנת מסמך ליו"ר מרכז השלטון המקומי להנמקת הצורך בקידום הטיפול בשכר הקב"טים – 8,000 ₪
2.    ייעוץ שוטף וליווי האיגוד במו"מ על שיפור מעמד הקב"ט ושכרו (מול מש"מ, ההסתדרות, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד החינוך וכו') – 40,000 ₪, ב-5 תשלומים חודשיים ושווים.
3.    לכל התשלומים יתווסף מע"מ כחוק
4.    התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום הגשת החשבונית על ידינו
 
אבקש לקבל אישורכם בכתב ("הזמנת עבודה") להצעה זו, על מנת שנוכל לגשת לתחילת העבודה, לרבות השתתפות בפגישה שתואמה במשרד הפנים".
 
הצעתו של יואב בלס אושרה פה אחד – אין מתנגדים.
 
שי לקבטים לשנה הבאה: הוצג ע"י מאיר שאולי האפשרות לרכוש אקדח אישי להגנה עצמית , המתיז בירייה חומר משתק כלפי התוקף...
רוב החברים אומרים שהאקדח שהוצג לא מספק את ההגנה הנדרשת במצב אמת.
הוחלט: שיבדקו אפשריות נוספות אחרות.
 
 
 
רשם: חיים נוגלבלט – יו"ר האגוד
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים