בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

מטרות הארגון

דף הבית >> הארגון שלנו >> מטרות הארגון
1. לפעול לקידום מקצועי וחברתי של קציני ומנהלי הבטחון
    ברשויות המקומיות.
2. לפעול לטיפוח וקידום הזכויות, הסמכויות ומעמד העוסקים
    בבטחון ושירותי חירום ברשויות המקומיות.
3. לפעול לקידום והגברת המודעות לנושאי בטחון ושירותי חירום
    ברשויות המקומיות.
4. לפעול לקידום הרמה המקצועית של חברי העמותה למקצועותיהם:
    משק לשעת חירום, בטחון קהילתי,בטחון מוסדות חינוך וכיו"ב.
5. לייצג את חברי העמותה בפני גורמי חוץ בארץ ובחו"ל תוך שמירה
    על אתיקה מקצועית ויושר ציבורי.
6. לפעול לקידום שיתוף פעולה בין חברי העמותה,פיתוח קשרים
    חברתייםוקשרי גומלין מקצועיים בהתאם לתחומי העיסוק.
7. לפעול למען השגת רמת בטחון ושירותי חירום אחידה ברשויות
    המקומיות באמצעות מרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר).
8. לפעול להשגת אישור מאת הגורמים המוסמכים כדין להענקת סמכות
    סטטוטורית לחברי העמותה עפ"י שיוכם המקצועי.
9. לפעול לגיבוש שתוף פעולה תורתי ומעשי עם כל גורמי הבטחון:
    צה"ל, משטרה, מד"א, כיבוי אש,איכות הסביבה, משרדהחינוך,
    משרד הפנים, מל"ח, פס"ח, ומרכז השלטון המקומי בישראל
    (ע"ר) וכל גורם אחר העוסק בבטחון ו/או חירום.
10. ביצוע כל פעולה חוקית לצורך קידום ו/או השגת המטרות האמורות לעיל.
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים