בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

מעמד הקב"ט - המלצות הועדה

דף הבית >> מעמד הקב"ט >> מעמד הקב"ט - המלצות הועדה
מעמד הקב''ט – מצב עכשיו
בימים אלה [7.2.13] מתפרסם סיכום ההמלצות של הוועדה לבחינת מעמד הממונה על שירותי החירום והבטחון ברשות המקומית ובחינת ארגון החירום והבטחון ברשות – לקראת כתיבתן כהצעת מחליטים.
 

בחודש מארס 2011 החלה את פעולתה הוועדה, בעקבות החלטה של השר להגנת העורף. 
חברי הוועדה נבחרו מתוך גופים וארגונים רלוונטיים לנושא החירום ברשויות: ש. גולן, יו''ר הוועדה; ח. נוגלבלט, יו''ר איגוד הקב''טים. א. פרץ, רח''ל מחוז מרכז; ר. בוסי, רח''ל;  רס''ן ס. זונשיין, פקע''ר; י. וג'ימה, מנהל אגף בטחון מש''מ; סיוון, יועצת משפטית, המשרד להגנת העורף; א. מור, מנהל אגף בטחון משרד החינוך;  י. יצחק, אגף שירותי חירום משרד הפנים;. ד. גזית, משרד הפנים; ד. דקל, מרכז בטחון מרכז המועצות האזוריות; תנ''צ ח. כהן, המשרד לבטחון פנים; נצ''מ י. סינגר, משטרת ישראל.
דוח הוועדה הוצג בפני השרים להגנת העורף – מתן וילנאי ואבי דיכטר (ומנכ''ל המשרד להגנת העורף, גבי אופיר).
הוועדה קיימה דיונים בהרכב כללי ודיונים בהרכב מצומצם מקצועי. כמו כן התקיימו פגישות עם גורמי שטח ממגזרים שונים. הנושאים שנדונו בוועדה:
 
* סמכות ואחריות: נדרשת הגדרה ברורה של תחומי הסמכות והאחריות בין המשרדים והגופים השונים – משרד הבטחון (היערכות ומוכנות רשויות ומשרדי ממשלה לחירום); משרד הפנים (היערכות ומוכנות הרשויות לחירום ובטחון);  המשרד להגנת העורף; משרד החינוך (בטחון, בטיחות ואבטחה במוסדות חינוך); משרד בטחון פנים (באמצעות משטרת ישראל: בטחון שוטף, סדר ציבורי, אירועים, בטחון אישי, ועוד). 
הסמכות והאחריות על ההכנה לחירום ברשויות נמצאת במשרד להגנת העורף. ההנחיה המקצועית  לטיפול בבטחון השוטף נשארת בידי המשרד לבטחון פנים. לגבי מוסדות חינוך (בטחון, בטיחות והיערכות לחירום) – האחריות נשארת בידי משרד החינוך, עם הנחיות מקצועיות של משטרת ישראל, פיקוד העורף, ורח''ל. לגבי אבטחת מוס''ח – האחריות היא של משטרת ישראל.
 
* מעמד משפטי:  יש לעגן בחוקים ובתקנות את הסמכות והאחריות של הרשויות המקומיות בתחום החירום והבטחון. את מעמדו של הממונה על החירום והבטחון ברשות – צריך לחזק כך שיהיה במעמד סטטוטורי. המעמד הסטטוטורי, הסמכות והאחריות בתחום החירום והבטחון - צריכים להיות מעוגנים ב''חוק העורף''.  ל''חוק העיריות'' צריך להכניס את השינויים המתחייבים מההגדרות החדשות [סטטוטורי] של ניהול החירום והבטחון ברשויות.
 
* הגדרת תפקידים [לאחר הגדרת תחומי האחריות של כל אחד ממשרדי הממשלה], כפיפות ויעדי עבודה:  בין היתר, הוועדה ממליצה להטמיע את ההגדרה ''ממונה על שירותי חירום ובטחון ברשות''. מנהל הבטחון ברשות יהיה כפוף ישירות לראש הרשות או למנכ''ל. הוא יעסוק אך ורק בתחום הבטחון / החירום / אבטחת מוסדות חינוך. לא יוטלו עליו תפקידים שאינם בתחום סמכותו ואחריותו. את התפקידים של מנהל חירום ובטחון ושל קב''ט מוסדות חינוך ימלאו שני אנשים שונים [רק ברשויות קטנות אפשרי איחוד תפקידים]. סמכות הממונה על החירום והבטחון תהיה מוגדרת וקבועה בחוק.  
 
* הגדרת מבנה ארגוני לחירום ולבטחון:  הרשויות יוגדרו על פי מבנה ארגוני (אגפי / מחלקתי), גודל, שטח, מיקום גיאוגרפי, מצב בטחוני, וסוג הרשות [עיר, מועצה מקומית, מועצה אזורית]. בכל רשות – לפחות שלושה תחומים שבהם יש ממלאי תפקידים: חירום, בטחון, אבטחה. בכל רשות יהיו לפחות שני בעלי תפקידים. הוועדה מתייחסת במיוחד למצב ברשויות הערביות – יש לקדם את מצב מחלקות הבטחון שלהן.
 
* תנאי שירות:  הוועדה ממליצה שהממונה על החירום והבטחון ברשות, והעובדים עמו, יזכו להכרה כמחויבים לעבודה ופעילות בשעות של אחר העבודה ומעבר למכסת השעות הרגילות. שיפור תנאי השירות של מנהלי הבטחון, קב''טי מוסדות חינוך וכו' ברשות - יכלול שעות כוננות, שעות נוספות, אחזקת רכב, וכו'.  
 
* משמעויות תקציביות: (*) הוועדה ממליצה להעמיד תקציב של 12 מיליון ש''ח לשיפוץ והקמה של מוקדים ומרכזי הפעלה; ולרכישת ציוד לחירום ברשויות. (*) הוועדה ממליצה על תקציב של 15 מיליון ש''ח לצורך שיפור תנאי ההעסקה של הממונים על החירום והבטחון ברשויות.   
עלויות השכר והציוד בשנה, לחירום ברשויות, מוערכות כ-50 מיליון ש''ח, שאותם יש לגייס ממשרד הפנים, משרד הגנת העורף, משרד בטחון פנים, משרד האוצר, והרשויות.
משרד החינוך ימשיך לשאת בנטל אבטחת מוסדות חינוך. 
 
* קריטריונים למועמדים; ומסלולי הכשרה.
 
בימים אלה ההמלצות נלמדות במשרד להגנת העורף ובשלב הבא הן תנוסחנה כהצעת מחליטים שתובא לאישורו של ראש הממשלה.  
 
...................................................................................
תודות: הוועדה הבינמשרדית לבחינת מעמד הקב''ט
בטאון הבטחון / הד המתמיד 11.2.13
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים