בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

נקודת מפנה 6.10.12

דף הבית >> תרגילים ארציים >> נקודת מפנה 6.10.12
או שמסבירים
בתרגיל עורף לאומי נקודת מפנה 6, באוקטובר 12, תרגיל שכידוע מתרגל היערכות, התמודדות ושיקום בקשר לרעידת אדמה חזקה - משרד ראש הממשלה ומטה ההסברה הלאומי מקדישים תשומת לב רבה לנושא ההסברה.
הקשר בין רעידת האדמה לבין ההסברה הלאומית קיים בפתאומיות של האירוע שלא תהיה לו התרעה; באי הוודאות והפניקה שעלולות להיות בציבור; בנזק שנגרם לסדר החיים הכללי, רשויות, ליישובים, למוסדות הממשלה, לתשתיות ועוד; במספר הרב של הנפגעים; בפגיעה הקשה בתשתיות תקשורת; בהכרח לפעול עצמאית – מכיוון שכוחות החירום וההצלה יגיעו יחסית באיחור למקומות הפגועים; בביקורת שתושמע על רמת המוכנות של הממשלות בישראל; ועוד.
הטיפול ההסברתי באירוע רעאד קשור ישירות בהיערכות ומעורבות של גופים חיוניים רבים, כל גופי החירום וההצלה, משרדי ממשלה, כוחות בטחון, רשויות, ועדת ההיגוי הבינמשרדית לטיפול ברעאד; גופי תשתיות, ועוד.
מכיוון שלכל גוף כזה – שמחויב להיערך לשעת חירום - יש מערך הסברה ודוברות משלו, ובדרך של שגרה אין גוף שמתכלל ומתאם בין הגופים הללו, המסרים שיעברו לציבור צפויים להיות רבים, שונים, מבלבלים, סותרים. זה עלול להגביר בציבור את תחושת הביקורת והשלילה ולהשפיע לרעה על החוסן הלאומי, הקהילתי והפרטי.
 
לעומק ולרוחב
כדי לתאם בין הגופים הרבים והשונים, משרד ראש הממשלה מנסה לפעול בצורה רוחבית (בין דוברי הארגונים השונים – משרדי הממשלה, פקע''ר, דובר צה''ל, המשרד להגנת העורף, ועוד ועוד);
ובצורה עומקית (בין משרדי הממשלה לבין גורמי הביצוע שנמצאים תחת האחריות שלהם – למשל משרד הבריאות מול בתי החולים וקופות החולים; משרד הבט''פ מול המשטרה, כב''ה, שב''ס, מד''א, ועוד).
 

לגלות בלי לייפות
משרד ראש הממשלה מטה ההסברה פועל לאורם של העקרונות הללו –
-- שקיפות, זמינות ואמינות במידע.
-- שיתוף הציבור במידע, לגלות בלי לייפות.
-- שימוש נרחב במערכות מקומיות, לצד מערכות ארציות.
-- תיאום בין כל הגופים המסבירים – יצירת תכנית הסברה אחידה.
-- הפגנת מנהיגות ברמה המקומית וברמה הלאומית.
 
ההסברה הלאומית ברעידת אדמה משנה את גווניה, בהתאם לשלבים של האירוע.
-- באופן כללי, ההסברה אמורה להנחות ולספק הוראות התנהגות בדגש על הצלת חיים; לתת מידע שוטף, מתואם ואמין, בעיקר באזורי פגיעה; להרגיע את הציבור; לשדר תחושה של רציפות תפקודית ומשילות, לשמר את אמון הציבור במדינה – על כל נציגיה, משרדיה, רשויותיה, וכו'.
-- בזמן שגרה ההסברה באה לספק לציבור ידע ומיומנויות, הנחיות, וכו'.
-- מיד לאחר רעידת האדמה, היעד המרכזי הוא להסביר לציבור שבשלב הראשון כל אחד צריך לעזור לעצמו, למשפחתו ולסביבתו; לדווח בצורה אמינה על המצב, מה קורה בשטח, איזו רעידה הייתה, וכו'. כמו כן ההסברה עוזרת לספק הדרכה מידית מה עושים ואיך עושים ואיך מצילים חיים.
-- בשעות הראשונות שלאחר האירוע ההסברה מספקת דיווחים רשמיים, מעבירה מסרים, מיידעת היכן ניתן לקבל עזרה, איפה יש שירותי חירום, ועוד. מטה ההסברה מקים מרכז תקשורת קדמי מאוחד לכל הגופים, סמוך לאזור הפגיעה.
-- בימים הראשונים לאחר האירוע, ההסברה מספקת תמונת מצב, מיידעת לגבי שירותי הממשלה, אומדן נזקים, מס רכוש, שיקום ראשוני, היערכות הממשלה לטיפול ארוך טווח, הגדרת אורחות חיים, תקשורת עם האוכלוסייה הנודדת, מידע אודות סיוע בינלאומי וגם – ההסברה הלאומית מספרת סיפורים על חילוץ, גבורה, הקרבה, מסירות – כל מה שמעלה את המוראל הלאומי.
-- בטווח הארוך, מסכמים, מפיקים לקחים, מסבירים אילו פעולות שיקום נעשות, מיידעים לגבי ציון ממלכתי של האירוע, ימי אבל, ועוד.
 
כדי שלא יגבר האי-סדר על הסדר, חשוב להגדיר את תחומי האחריות בין הגופים. מטה ההסברה הלאומי, משטרת ישראל, צה''ל [פקע''ר ודובר-צה''ל], משרד הבטחון, משרד בטחון פנים, משרד הבריאות, רשויות מקומיות – לכל גוף כזה יש מסרים ספציפיים משלו ובמקביל - כולם ביחד עובדים בתיאום ברמה הלאומית. למשל, המשטרה מיידעת לגבי הסדרי תנועה, הנחיות התנהגות לציבור, מידע על מוקדי 100, ועוד. צה''ל אחראי על הודעות נצורות, הפעלת אולפן שידור, הפעלת מערך מדריכות/ים, מינוי דובר צבאי מרכזי, ועוד. חשוב לציין שהדיברור של צה''ל הוא באמצעות דובר צה''ל. משרד הבטחון אמון על הסברת ועדכון לגבי הפעלת פורטל החירום הלאומי. משרד הבט''פ אחראי על הגופים שלו (משטרה, מד''א, כב''ה, שב''ס). משרד הבריאות מדברר את הטיפול בפצועים, בתי חולים, מד''א, מניעת מחלות, איכות מי שתייה, וכו'.
הרשויות המקומיות מיידעות לגבי שירותים חיוניים (אתרי סיוע לאוכלוסייה [אס''לים], מים, מזון, לינה וכו'), לגבי מוקדי 106, רשויות קולטות, מרכזי השהיה וקליטה, ועוד. מרכז השלטון המקומי מהווה את החוליה המקשרת בין השלטון המרכזי לרמה המקומית.
ובל נשכח את ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות רעאד, שמרכזת מידע מקצועי, מספקת תמונת מצב גיאופיזית, גיאולוגית, סיסמולוגית; עונה לשאלות התקשורת; ועוד.
 
מכיוון שאירוע רעאד הוא חוצה גבולות גיאוגרפיים ולאומיים, ומן הסתם יידרש שיתוף פעולה עם מדינות שכנות, תשומת לב מיוחדת ניתנת לכל מה שקשור לקשרי חוץ, שגרירים, משלחות מחו''ל, קהילות יהודיות, ועוד.  צפוי והגיוני שהנושא הזה יזכה לתשומת לב רבה של התקשורת העולמית, צה''ל ומשרד החוץ נערכים לטפל בכל השאלות של הדוברות וההסברה.
.............................................................................
תודות: משרד ראש הממשלה / מטה ההסברה הלאומי
בטאון הבטחון ברשויות 11.10.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים