בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

סיוע ותיאום בשגרה ובחירום

דף הבית >> כתבות נוספות >> סיוע ותיאום בשגרה ובחירום
 
סיוע ותיאום בשגרה ובחירום
מידע על אגף שירותי חירום במשרד הפנים, ורשות פס''ח, תרגיל עורף לאומי ''עורף איתן 1'', מאי 2013
מידע שנמסר לסגנית שר הפנים, ח''כ פאינה קירשנבאום, בעת ביקור במרכז ההפעלה של משרד הפנים בגבעתיים, יום ג' 28.5.13

 
ייעוד
תכנון, סיוע ותיאום עם גורמי החירום בהכנת מערכי החירום ברשויות המקומיות.
 
ייעוד רשות פס''ח:
הגדרת המסגרת והדפוסים לתכנון, ארגון וכשירות מערכי קליטת המפונים חסרי קורת גג וטיפול בחללים ברגיעה והפעלתם בשעת חירום/תקופת הפעלה.
 
תפקידים עיקריים בשגרה:
להכין "כלים" לתכנון והערכות לקליטת אוכלוסייה וטיפול בחללים על בסיס תפיסת הפעלה משולבת.
להנחות ולסייע לרשויות מקומיות [רשו"מ] בהכנות להפעלה.
  להכין מערכת דיווח ושליטה.
 להכין ולתחזק מערך עתודה ארצי לציוד.
 
תפקידים עיקריים בשעת חירום / תקופת הפעלה:
להתוות עקרונות ולהכין תכניות לקליטת אוכלוסייה ולטיפול בחללים במצבים/תרחישים שונים.
לתאם הסיוע ההדדי בין המחוזות ובתוכם.
לסייע לרשויות מקומיות [רשו"מ] במצוקה בהפעלת המערך המקומי.
          ציוד לינה,  אמצעים,  מתקני קליטה ארציים (עתודה ארצית). 
להפעיל מערך הדיווח והשליטה, לרכז תמונת מצב ארצית ולדווח לרמה ממונה.
 
עיקרי תפיסת ההפעלה לקליטה (מלחמה):
החלטת על פינוי – חייבת להיות ע''י גורם מוסמך (החלטת ממשלה, צה''ל או משטרת ישראל).
הפעלת מערך פס"ח מחייבת החלטת ממשלה (תקציבים, חוזים, צווים).
פינוי אוכלוסייה (ממוסד) עד ליעדי הקליטה באחריות פקע"ר (נוהל 146).
פינוי וקליטה עצמאיים ע"י אזרחים צפויה קודם להחלטת ממשלה – גם במתקני פס"ח ארציים.
לבנת היסוד הינה הרשות המקומית - גוף הביצוע לקליטה.
קליטה במתקנים איכותיים לפרק זמן ארוך אפשרית במסגרת חוזה או צו תפיסה (תקנות שעת חירום [שע"ח]).
היערכות לקליטת אוכלוסייה בהיקפים גדולים וב"רמת שירות" נמוכה בבתי ספר.
אחסנת מנה ראשונה של ערכות לינה ברמה המקומית, והשלמה עפ"י תוכנית מגירה ממחסנים ארציים.
שיפוי הרשו"מ בגין הוצאותיהן לקליטה באמצעות "נוהל תשלומים" לכלכלה  ו"סל קליטה".
 
עיקרי תפיסת ההפעלה לטיפול בחללים:
הרשו"מ היא לבנת היסוד בכל הקשור בקליטת החללים, רישום ומעקב בשלבי הטיפול השונים ובקבורתם.
פינוי החללים ע"י אזרחים, כוחות הצלה מקומיים ופקע''ר.
היערכות לפתיחת תחנת ריכוז חללים [תר"ח] בכל רשו"מ, באסון המוני הפעלה מרחבית (החל מהיום הרביעי לאירוע) .
משטרת ישראל תבצע את הזיהוי המדעי.
ייעשה כל מאמץ שכל חלל יזוהה ויובא לקבורה סדורה בבית העלמין.
איסוף נתוני זיהוי מכל חלל, השהייתו בקירור במידת הצורך וקבורתו.
 
עיקרי תפיסת ההפעלה:
במצבים שונים ייתכנו רמות זיהוי שונות (ברעידת אדמה [רע"ד]): בשלושת הימים הראשונים, זיהוי החלל בהיכרות אישית (הלכה). במידת האפשר, יילקחו דגימות מדעיות לאישוש הזיהוי בעתיד.
קיימות שלוש אפשרויות לקבורת חללים: קבורה סדורה – בתי עלמין ברשו"מ. קבורה ארעית – שטחי קבורה מחוזיים. קבורת אחים – מחצבות נטושות.
 
פערים:
סיוע בין רשויות – עיגון הסמכות בחקיקה.
הגדרת רציפות תפקודית – פרמטרים להגדרה.
העדר בעלי תפקידים חיוניים.
אי התייצבות עובדים באופן קריטי (למעלה מ-50%).
פגיעה בתשתיות חיוניות (מים,חשמל וכו').
שינוי מבנה ארגוני של פס''ח (התאמה למשרד להגנת העורף).
 

תמונת מצב במהלך תרגיל עורף לאומי ''עורף איתן 1'' – 
המשך הירי מהדרום לכלל מרחב הדרום כולל  רקטות לכיוון גוש דן.  ירי מלבנון לכלל מרחב המדינה בדגש על – מרחב חיפה (נמל חיפה והקריות), טבריה, כרמיאל, פתח תקוה, וירושלים. ירי ספוראדי ע"י ארגוני טרור ממצרים, ירדן וסוריה. ירי מדויק מלבנון לעבר תשתיות: מתקני חשמל, מתקני קידוח, נתב"ג, נמל חיפה, בסיסי צה"ל וכו'. שריפות ענק ביער בירייה וכביש מס' 1 באזור שורש. תקיפות סייבר.  התפנות של כ – 500,000 אזרחים מיישובים שסופגים. [...]  
 
החלטות ממשלה:
הוכרז על "מצב מיוחד בעורף" בכל שטח מדינת ישראל. ממשלת ישראל החליטה על "תקופת הפעלת מערך מל"ח" בכל שטח מדינת ישראל  החל מתאריך  22/5/2013. ממשלת ישראל החליטה על הפעלת מערך פס"ח הכולל "סל קליטה" למפונה.
 
תמונת מצב מפונים מתפנים
  • כ- 35% מבתי המלון המשמשים מתקני קליטה של מערך פס"ח, תפוסים ע"י מתפנים אזרחים המסרבים להתפנות.
  • בתי המלון באילת, בים המלח, בת"א ובירושלים נמצאים בתפוסה מלאה.
  • בעיית איוש סגלים במתקני הקליטה במחוזות ירושלים ודרום – יש דרישה לסיוע בכוח אדם [כ"א].
  • רק כ-25% מאלו שהתפנו מאזור הצפון והמרכז נקלטו במשפחותיהם בכל רחבי הארץ, היתר מאלתרים מגורים ארעיים ללא פתרון מסודר.
  • עד כה התפנו עצמאית למעלה מ-500,000 מהצפון והמרכז לאילת, ליהודה והשומרון, לבקעת הירדן, לערבה ולירושלים.
  • החניונים והפארקים של רשות הטבע בבקעת ים המלח ועד לאילת מלאים.
 
דילמות ופערים:
  • החלטת ממשלה "מלון אורחים" - אין הגדרה הנותנת תקציבים למתפנים.
  • העדר מענה למיגון במדיניות מיגון משולבת עבור מפונים.
  • פער של 40,000 ערכות להחלטת ממשלה "מלון אורחים" -  10 מש''ח חד פעמי + 1 מש''ח בשנה עבור מחסנים. [...].
  • קריסת מוקדי מידע ברוב הרשויות.
 
 
תודות: אגף שירותי חירום, משרד הפנים, רשות פס''ח
בטאון הבטחון, 28.5.13 [צילום: עידית עמית]
 
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים