בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

עם הפנים אל האנשים, מאי 2013

דף הבית >> תרגילים ארציים >> עם הפנים אל האנשים, מאי 2013
עם הפנים אל האנשים
השנה בתרגיל עורף לאומי ''עורף איתן 1'', נושא שמקבל תשומת לב רבה הוא התנהגות האוכלוסייה: שהייה במקלטים. עזיבת עובדים. דרישות של אנשים לקבל טיפול, מזון, תרופות. אגירת מזון. צרכים מיוחדים - זה מחייב את הרשות להיות מתוכננת, מאורגנת ויעילה.
 
במסגרת ההיערכות והמוכנות לשעת חירום ולתכנית העבודה לשנת 2013, לאור לקחי מלחמת לבנון השנייה, מבצע עופרת יצוקה, השריפה בכרמל,  ובהתאם לתרחיש הייחוס - יתקיים תרגיל עורף לאומי ''עורף איתן 1'' בימים שלישי ורביעי  28,29.5 .
דגש מיוחד יושם על יחסי הגומלין בין המרחב האזרחי, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גופי החירום והעזר. 
חברי ועדת מל"ח יתכנסו במרכז ההפעלה ויטפלו באירועים השונים, כולל מתן מענה ע"י המטות הייעודיים המקומיים, בשיתוף עם כוחות ההצלה ומשרדי הממשלה ייעודיים. נציג פיקוד העורף (היקל"ר) יציג את תמונת המצב הצבאית והנחיות המיגון. יתקיים דיווח תמונת מצב מתחילת המלחמה ע"י חברי הועדה, יתורגלו המעבר משגרה לחירום, מוכנות הרשות ובעיות בשטח. ייבחנו טיפול באירועים שונים, זאת במקביל להמשך עבודת המטה במרכז ההפעלה. הוועדה תתכנס ותציג את המענה לבעיות השונות ליושב הראש הוודעה. יתקיים דיון במענים השונים. כמו כן הגנת העורף יתבקש לתת מענה לרשויות המקומיות (ייצוג משרדי ממשלה יהיה ממרכז ההפעלה של הגנת העורף). הרשויות יבצעו תרגילי שטח במרחבן ע"ב מיפוי הפערים ברשות. הגופים שמשתתפים בתרגיל הם ועדת המל"ח המקומית; רשויות ייעודיות; נציג פיקוד העורף והיקל"ר; נציג משטרת ישראל; נציגי גופי ההצלה (כב"ה ומד"א).
התרגיל יבחן את יכולתה של הרשות לתת מנה לאירועים שונים, על פי תרחיש ייחוס, בדגש על מעבר משגרה לחירום, גיבוש תמונת מצב, וביצוע הערכת מצב במתכונת ועדת מל"ח המקומית. כמו כן התרגיל יסייע לחזק את ממשקי העבודה ושיפור התיאום בין הרשות, היקל"ר, הנפה, משרדי הממשלה, גופי החירום וההצלה, וארגוני המתנדבים.
הרשות המקומית תבצע עבודת מטה במרכז ההפעלה ותבצע משימות מגוונות: הפעלת מרכז לוגיסטי; עבודת מכלולים, הערכות מצב; קליטת הודעות, דיווחים, בקרה על זרימת מידע; שיתוף פעולה עם גופי החירום וההצלה ומשרדי ממשלה; טיפול בפצועים, טיפול בהרוגים, טיפול בנפגעי חרדה ובני משפחותיהם; הפעלת בעלי תפקידים; שימוש בעזרים לניהול ושליטה [למשל, קשר]; הפעלת מערך מל''ח; הפעלת צוותי התערבות; טיפול בתשתיות; הפעלת מוקד טלפוני, מידע לציבור; הפעלת מתנדבים; חלוקת מזון; ועוד.
במרכז ההפעלה פועלים יו"ר ועדת המל"ח המקומית (ראש הרשות); מנהל מחלקת / אגף הבטחון [קב''ט]; ראש מכלול הנדסה ותשתיות; ראש מכלול טיפול באוכלוסייה; מכלול חינוך; מכלול לוגיסטיקה ותפעול; ומכלול מידע לציבור. 
 
בכל רשות יהיה יקל''ר [יחידת קישור לרשות] מטעם פיקוד העורף, שיקח חלק פעיל בכל תחומי התרגיל, יזרים את האירועים השונים, יחבור לכוחות המתנדבים, יסייע בשימוש במערכת מדלי''ק, ועוד. לחברי ועדת המל''ח המקומית יש משימות כגון עדכנון נתונים ותיקים, בקיאות בנהלים, הכנת סיכום מוכנות, דיווחים, ועוד.
במהלך התרגיל יוזרמו אירועים ובעיות כגון פינוי אוכלוסייה, קליטתם במרכזי קליטה; מצב המקלטים; עזיבת עובדים זרים; מיגון עובדים; תיאום בין רשויות מתפנות וקולטות [''סופגות'']; בעיות באספקת שירותים לאזרחים ומזון לבעלי חיים; גיוס מתנדבים; טיפול באוכלוסיות חלשות; קירבה לחומרים מסוכנים; טיפול בתשתיות; ועוד ועוד.  נושא חשוב לטיפולה של הרשות ברגיל הוא המידע לציבור ומהציבור – הפצתו וקבלתו, איוש מוקד, ועוד. אנשי הבטחון ואנשי הרווחה ברשות ישתפו פעולה בכל מה שקשור לאוכלוסיות מיוחדות, צרכים מיוחדים, טיפול באוכלוסייה, נפגעי חרדה, ועוד. כמו כן יטופלו נושאי תקשורת (ערוצים חלופיים, תקלות); בריאות (מרפאות, תרופות, חרדים, תחלואה, מי שתייה); מזון; הגנת ובריאות הסביבה; כוח אדם (צווי ריתוק, מתנדבים, מעונות לילדי עובדים); חינוך (הפעלות, הפגות, תכנית לימודים חלופית); ועוד ועוד.
הרשויות יתרגלו קשר עם משרדי ממשלה שונים, באמצעות המשרד להגנת העורף, והן [הרשויות] יפנו למשרדי הממשלה הרלוונטיים ויבקשו לטפל בשפע של תקלות ועניינים מגוונים כגון מס רכוש; שיבושים בתנועה; שיבושים בתקשורת ובסלולר; מידע לציבור; חלוקת ערכות מגן לתושבים; הפעלת מתנדבים; הפסקת לימודים ועוד ועוד – כל מה שקשור לחוסן ול''רציפות התפקודית''.
נושא שמקבל תשומת לב רבה בתרגיל הוא התנהגות האוכלוסייה – בהיבטים ותופעות כמו מעבר אוכלוסייה למקלטים וחניונים תת קרקעיים; עזיבת פועלים בחקלאות ובסיעוד; קשיים בריתוק משקי – עובדים מבקשים מיגון; דרישות של תושבים לאספקת מסיכות ומיגון; אגירת מזון; פניות של עולים חדשים שאינם מבינים את השפה בכלל ואת הנחיות המיגון בפרט; בקשות של אנשים במקלטים שיטפלו בבעיות האישיות בריאותיות שלהם; ועוד ועוד.
במקביל להנחיות של פיקוד העורף בתקשורת, משתתפי התרגיל מטעם הרשויות אמורים לגלות בקיאות בהנחיות המיגון וההתגוננות; ובנושאים שאזרחים אמורים לשאול לגביהם (למשל, מועדי שירותים, מיקום, כתובות לפניות וכו').
 
 ב 60% מהרשויות המתרגלות בתרגיל יבוצעו תרגילי שטח.
 
בצפירה ב 27.5.13 (בשעות 12:30, 19:05) יתרגלו כל הרשויות במדינה כניסה למרחב מוגן, לרבות מוסדות חינוך ומוסדות בהם חוסה אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. כאמור, חלק בלתי נפרד בתרגול בשנה זו הינו תרגול המתנדבים – על כל רשות לאפיין את המשימות הנדרשות להפעלת מתנדבים בחירום  ולתרגל  מקסימום מתנדבים למשימות השונות. לפיכך נדרשת הרשויות לבצע תהליך של הכנת המתנדבים לקראת התרגול, יצירת קשר עם ארגוני המתנדבים לקראת התרגיל,  ועוד.
 

 
תודות: פיקוד העורף. המשרד להגנת העורף.
*בתצלום: יחידת קישור לרשות [יקל''ר] בתל-אביב בתרגיל עורף לאומי 2009. צילום: עידית עמית.
*בתצלום: מתנדב עורף ודיירת בבית אבות בקרית מוצקין, בתרגיל עורף לאומי נקודת מפנה יוני 2011. צילום: עידית עמית.  
*באיור: מפת אזורי התגוננות ארצית. תודה לפיקוד העורף.
בטאון הבטחון הד המתמיד 19.5.2013
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים