בית  |  אודות  |  דבר היו"ר | ישיבות הנהלה  |  הארגון שלנו  |  פעילות הארגון  |  מעמד הקב"ט  |  אלפון  |  צור קשר                                                                     English


לשירות חברי האיגוד
כניסה לחברים מנויים 

רציפות תפקודית

דף הבית >> כתבות נוספות >> רציפות תפקודית
רציפות תפקודית
תפיסת ההפעלה ברשות המקומית
 
כללי
הרשות המקומית מחויבת במתן שירותים מוניציפליים על פי חוק בשגרה ובשעת חירום.
היערכות הרשות הינה אבן יסוד לתפקוד הרשות המקומית לחירום. תפקיד הרשות המקומית בשגרה הינו להכין את המערך באמצעות הכנת תכניות פעולה, רכש ציוד ואמצעים, טיפול באמצעים, גיוס כוח אדם [כ"א] ממקורות הרשות או מתנדבים, הדרכת צוותי החירום.
 
המטרה
המשך פעילות הרשות המקומית למתן שירותים מוניציפאליים; יצירת תמונת מצב לראש הרשות המקומית באמצעות מערכת המחשוב היכולה לזהות את הבעיות הקריטיות ברשות
נושאי הפעילות בשגרה הינם לב מרקם החיים ברשות המקומית.
לצורך כך עליה לעשות מאמץ למצוא את הכלים הטובים ביותר לניהול המערכת המוניציפלית לרבות תכנית מיחשוב,עזרי מטה ומוקד הפעלה.
 
נושאי הטיפול בשגרה:
 
מים
 
בשגרה - חובת הרשות המקומית לספק מים לתושבים באמצעות תאגידי מים או מח' מים/אגודות, מקורות. ובסיוע כ''א ואמצעים שגויסו ברשות המקומית.
אם יש תקלה בהספקת מים, על הרשות לדאוג לאמצעי שינוע המים אל ריכוזי התושבים.
בשעת חירום - על הרשות המקומית לפעול על פי הנחיות רשות המים ולספק מים על פי מפתחות שנקבעו. לצורך ניהול משק המים והאמצעים יש צורך בפיתוח מערכת מחשוב שתרכז את כלל הפעילות ותעקוב אחר הספקת המים ביישוב אמצעים, כ"א, חלקי חילוף ובעיות קריטיות אחרות.
 
תשתיות - בשגרה על הרשות לרכז נתונים על כל התשתיות ברשות ואחזקתם, תפעולם והטיפול השגרתי.
בשע"ח - מעקב אחר תקלות תפעוליות; יציאה מכלל פעולה של מערכות שונות ופגיעה בתשתיות. ריכוז תמונת מצב על כלל התשתיות ברשות.
 
כוח אדם [כ"א]
 
בשגרה - ריכוז נתונים על כ"א בשגרה חיוני וחשוב לרשו"מ. ארגון ושיבוץ כ"א בשגרה והכנתו לחירום כסיוע לרשות. תכנון כ"א הינו קריטי בחלק מהרשו"מ ולכן יש צורך במערכת שליטה לריכוז נתונים על כ"א ברשות.
בשע"ח - ריכוז נתונים לגבי פערים קריטיים בכ"א ודרישה מגורמי המדינה העוסקים בריתוק העובדים. ישנה חשיבות גדולה לרכז נתונים על הגעת עובדים לעבודה. פערים והשלמתם ע"י מתנדבים על פי הצורך. בחירום המערך זה הינו קריטי משום שלא ניתן להפעיל את השירותים החיוניים ברשות המקומית.
 
מוקד
 
בשגרה - תפקיד המוקד בשגרה לטפל בפניות התושבים בשגרת החיים  היום יומית.
ישנה חשיבות לאיוש המוקד 24 שעות משום הצורך במתן מענה זמין 24 שעות ביממה. פעילות המוקד הינה אחת מליבות העשייה ברשות המקומית. המוקד נותן נתונים על החיים השוטפים ברשות על הטיפול בתקלות השכיחות.
בחירום - תפקידו לרכז נתונים בכל נושאי הפעילות מרקם החיים ברשות המקומית.
המוקד מייצר תמונת מצב על כלל הטיפול של הרשו"מ באוכלוסייה, ברשות או מחוצה לה ומעביר דיווחים לראש הרשות שמרכז את נתונים לגבי מרקם החיים ושיתוף פעולה עם גורמים בתוך הרשות המקומית.
 
פינוי אשפה
טיפול בפינויי אשפה ביישוב עפ"י חלוקה גזרתית ,הפרדה בין סוגי אשפה, תוכנית פינויי יומית, שבועית, אמצעים.
בשע"ח - קביעת צירי הפינוי לאמצעים ורכב ,סוג האשפה שתפונה ,עדיפות לאזורים   
      מסוימים, שליטה על מערך כלי הרכב וצוותי הפינוי.
 
קליטת אוכלוסיה –
בעיקר ברשויות מקומיות קולטות שהוגדרו ע"י מערך פס"ח.
 
מתן הנחיות:
 המינהל לשעת חירום [לש"ח] ינחה את הרשות המקומית באפיון המערכת הנדרשת.       
עקב שונות הרשויות המקומיות [רשו"מ] ייעשה מאמץ לתת עדיפות ליישובים בקו עימות פריפריה. כחלק מהמוכנות ניתן להתקין מערכת GIS לשליטה על נתונים ברשות ועל אפשרות ליצירת תמונת מצב לכל הנושאים.
 
יתרונות:
צפייה ותחקור באמצעות מערכת GIS ממוחשבת.
תמונת מצב כוללת בזמן אמת למקבלי ההחלטות.
החלפת מידע עם צוותי השטח.
תרחישים אוטומטיים ליישום נהלי החירום.
התאמה out of the box לצרכי הרשות המקומית.
 
מוקד אירועים מבצעי:
יומן אירועים.
ניהול משמרות צוותי חירום ומוקד.
ניהול משימות לצוותי שטח.
תרחישים אוטומטיים.
 
בשגרה:
ניהול שוטף והיערכות לשעת חירום:
ניהול ותחזוקת תשתיות עירוניות.
מיפוי וניתוח צרכי כ"א.
תכנון מערכי פינוי אשפה.
תכנון ומעקב מערכי מים וחשמל.
מוקד עירוני.
 
בחירום:
ניהול אירועים.
ניהול משאבים.
ניהול משימות של כלל גורמי הרציפות התפקודית המוניציפלית ברשות המקומית.
מעקב אחר קליטת אוכלוסייה בישובים.
 
בתום מצב החירום:
טיפול בנזקים ובמפגעים.
החזרה לשגרה במהירות וביעילות .
הקטנת הפגיעה באזרחים.
 
המערכת תכלול את הנושאים הר"מ:
תשתיות רטובות. מאור. איסוף אשפה. מיגון. רווחה. מצלמות.
 
נוהל עבודה, תקציבים
 
*העברת נייר עמדה לגבי איפיון המערכת הנדרשת על פי 5 מערכי שליטה ובקרה חיוניים ברשות המקומית, כולל דגשים, כיווני פעולה ולוח זמנים.
* בדיקת נייר העמדה על ידי האגף לחירום ובטחון, ולאחר אישורו, יצירת התקשרות עם חברה מבצעת על פי הנהלים.
* הרשות תתוקצב בשתי שנות תקציב 2012-13 [...].
* סיום תהליך ההתקשרות עד 20/12/12 .
* לאחר העברת ההתקשרות עם החברה המבצעת, ישוחררו 25% מהפרויקט. [...].
* המטרה - סיום הפרויקט עד סוף אפריל 2013.
 
משרד הפנים
האגף לשירותי חירום / מינהל שירותי חירום
נובמבר 2012
 
 

 

חדשות ועדכונים

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים